Εκπαιδευτικό πρόγραμμα BMC® Basic Neurocellular Patterns (BNP)

Dansarte 28ης Οκτωβρίου 1 (πρώην Καρόλου 1), Πάτρα, Αχαΐας

Το Σχολείο Body-Mind Centering ® at Dansarte Greece με χαρά ανακοινώνει την επανέναρξη του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Somatic Movement Educator- (S.M.E) το καλοκαίρι του 2022. Η πρώτη θεματική ενότητα Senses and Perception 1 (Αισθήσεις και Αντίληψη 1) υλοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2019. Η δεύτερη θεματική ενότητα...